Pokyny 1. Kočkogainingu

1. Kočkogaining - pokyny

Pořádající orgán:

Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu (ČAR)

Pořádající subjekt:

Spolek vyznavačů Černé kočky

Datum:

11.–12. 5. 2024

Místo:

Zbraslav u Brna, okres Brno-venkov, Česká republika

Centrum:

Kynologický klub Zbraslav u Brna; GPS: 49.2146200N, 16.2832011E

Druh závodu a typ mapy:

2. závod ČAR série 2024. Vítězné týmy v open kategoriích získávají certifikát opravňující k bezplatnému startu na třetím závodě série, rogainingovém MČR 2024 (tým musí závodit ve stejném složení).

Dvouetapový rogaining dvojic, volitelné pořadí i počet navštívených kontrol.

  • Sobota 11. 5. denní pětihodinovka
  • Neděle 12. 5. denní tříhodinovka

Po oba dny poběžíte na stejném výtisku voděodolné speciálky pro rogaining (Pretex), formát A3, měřítko 1:30 000, e = 10 m, stav 04/2024

Prostor závodu a terén:

Mírně i nemírně zvlněné partie východní Křižanovské vrchoviny s hustou sítí dopravních komunikací a cest, s velkým množstvím vodních zdrojů a studánek, nadmořská výška 300–540 m. Prostor je vymezen obcemi Košíkov, Říčky, Rosice a Kralice nad Oslavou, střední hustota osídlení. Krajina je místy zemědělsky využívána, sem tam se vyskytnou rozsáhlejší pole a louky.

Zvláštní mapové značky a specifika mapy:

Bílá barva značí „les a bývalý les“, tedy jak průchodný les, tak hustníky nejrůznějšího stáří a průchodnosti, ale i paseky (starší zarostlé, čisté i s právě probíhající těžbou) a různě rozsáhlé oplocenky, také polomy a dosud stojící suché porosty.

Žlutá barva je použita výhradně pro louky, pole a pastviny, tedy území, které v posledních desetiletích jednoznačně nebylo lesem.

Doprava a parkování:

Příjezd do obce Zbraslav po silnici č. 395. Ve směru od Brna odbočíte hned na začátku obce vlevo po asfaltové cestě kolem průmyslového objektu k lesu. Při příjezdu od Velké Bíteše je to na konci obce vpravo. Pojedete po asfaltové cestě až k závoře a těsně před závorou odbočíte vlevo do areálu MSKS. Vjezd označen jako Brána č. 1. Bude označeno OB lampionem. Pokud by byla brána zavřená, zvoňte.

Parkování je umožněno v rámci areálu, platí se 50 Kč za každý den, (tedy pá-ne 150 Kč, so-ne 100 Kč, 1 den 50 Kč). Bude vybíráno v hotovosti při prezentaci, připravte si prosím drobné!

Pokud přijedete veřejnou dopravou (bus 420), vystoupíte na zastávce Zbraslav, Březina, vrátíte se na hlavní silnici a projdete celou místní částí Březina směr JV (asi 750 m), až uvidíte lampion. Pak odbočíte po asfaltové cestě vpravo (asi dalších 500 m) směrem k areálu MSKS.

Pokyny pro prezentaci:

Prezentace bude dle počasí buď pod venkovní střechou nebo uvnitř sálu, bude označena OB lampionem.

Na prezentaci se musí dostavit všichni členové týmu (podpis prohlášení, že startují na vlastní nebezpečí…).

Na prezentaci se bude v hotovosti vybírat parkovné (viz předchozí odstavec), vydávat klíče od pokojů a stravenky.

Noclehy v areálu mimo pokoje (ve vlastních autech, stanech, karavanech) budou řešeny mimo pořadatele, přímo se správcovou areálu.

Šatny a WC:

K převlékání a odložení věcí pro neubytované bude vyhrazen společenský sál. Ubytovaní budou mít k dispozici vlastní pokoje. WC v areálu, v restauraci a na ubytovně. Neubytovaní závodníci mohou využít společné sprchy na ubytovně.

Ubytování:

Závodníci ubytovaní na ubytovně v areálu MSKS dostanou klíče na prezentaci. Při odchodu do lesa je lze na prezentaci uschovat.

V ubytovně jsou společné WC a umývárny. Na chodbě k dispozici společná lednice a varná konvice, (chcete-li si uvařit čaj nebo kávu, vezměte si vlastní nádobí – není k dispozici). Na pokojích funkční plynové topení, lze si přitopit.

Pokoje je nutno vyklidit v neděli do 14:00!!!

  • Noclehy v areálu mimo ubytovnu (ve vlastních autech, stanech, karavanech) budou řešeny mimo pořadatele, přímo se správcovou areálu a lze je platit hotově nebo platební kartou.
  • Nocleh ve vlastním stanu nebo v autě za 180 Kč/noc + poplatek za každou osobu ve stanu 50 Kč/noc
  • Vlastní karavan 300 Kč/noc + poplatek za každou osobu 50 Kč/noc
  • Nouzové přespání v sále restaurace – pouze na dotaz u pořadatele – neřešte se správcovou!

Stravování a estaurace:

Stravenky na předem objednané stravování obdržíte při prezentaci. Jídlo se bude vydávat v restauraci, jsou domluvené tyto časy výdeje:

Jídlo

Čas výdeje

Páteční večeře

18:30–21:00

Sobotní snídaně

8:00–9:30

Sobotní večeře

17:00–19:00

Nedělní snídaně

7:30–9:00

Nedělní oběd

13:00–14:30

Případné zakoupení dalšího jídla mimo předem objednané je ve vaší vlastní režii a na dotaz u hospodského, zda má nějaká jídla navíc (měl by mít).

Veškerá útrata v hospodě je v průběhu víkendu evidována písemně do bloku a celou svoji útratu platíte naráz až při odjezdu. Platba je možná pouze v hotovosti, případně okamžitým převodem na účet přes telefon. Platba kartou není možná!

Všechny vaše účty musí být zaplaceny do konce doby výdeje obědů, tedy do 14:30 hod.! Prosíme o dochvilnost a o poctivost. 😊

Program akce:

Pátek 10. 5. 2024:

19:00 – 22:00 – prezentace v centru

Sobota 11. 5. 2024:
9:00 – 9:45 – prezentace v centru
10:00 – začátek výdeje map a popisů pro pětihodinovku
10:45 – nástup do startovního koridoru
11:00 – hromadný start pětihodinovky
16:00 – konec pětihodinového závodu

od 18:00 – narozeninová oslava, výukový kurz hry Černá kočka, živá hudba a volná zábava

Neděle 12. 5. 2024:
9:45 – nástup do startovního koridoru
10:00 – start tříhodinového závodu
13:00 – konec tříhodinového závodu
13:30 – předpokládaný začátek vyhlašování vítězů, na závěr tombola

Průběh závodu a hodnocení:

Dostanete jednu mapu na oba dny, kontroly v ní budou označeny číslem, kterému v popisech přiřadíme bodovou hodnotu (od 30 do 90 bodů). Sami si určíte počet i pořadí navštívených kontrol, a je na vás, zda je navštívíte v sobotu nebo v neděli. Jedna každá kontrola se vám ale bude počítat pouze jednou.

Při překročení časového limitu budeme za každou započatou minutu zpoždění odečítat 20 bodů. Při zpoždění vyšším než 30 minut získá tým v etapě 0 bodů. Za vynechanou etapu započítáme týmu 0 bodů a 0 minut.

V každé kategorii budeme vyhlašovat tři nejlepší dvojice s nejvyšším celkovým bodovým ziskem za obě etapy. V případě rovnosti bodů rozhoduje nižší dosažený časový součet.

Časomíra a systém ražení:

Start je hromadný, čas doběhu bude měřen na stopkách. Změna oproti rozpisu – nebudou potřeba čipy!

Způsob prokázání průchodu kontrolou bude upřesněn v popisech. Většinou budete do políčka průkazky, které odpovídá číslu kontroly, opisovat znak z fáborku či jiného objektu na kontrole. Použijte vlastní lihový fix.

Povinná výbava:

·         Lihový fix

·         V kategorii Černá kočka vlastní balíček karet (pikety), tužka a papír na zapisování

První pomoc:

V případě méně závažné komplikace volejte pořadatelský mobil:

+420 739 548 142 nebo +420 728 475 220.
Závažnější problém hlaste rovnou tísňovou linku: 112.
Majitelům chytrých telefonů doporučujeme stáhnout si na mobil aplikaci
ZÁCHRANKA – mobilní aplikace pro život.

Upozornění k prostoru závodu a terénu:

1.      Průchod velkým kamenolomem v JV části závodního prostoru je možný a bezpečný, ale pouze po cestě vedoucí severním okrajem lomu, která je vyznačena v mapě. Cesta je veřejná. Nevstupujte do prostoru těžby, jinak aktivujete výstražný systém.

2.      V závodním prostoru se poměrně hojně vyskytují suché stojící porosty i suché jednotlivé stromy. Přesto, že startujete na vlastní nebezpečí, pořadatelé prosí, abyste se těmto místům, pokud možno, vyhýbali, nebo, pokud jimi budete potřebovat projít, abyste se zde zbytečně nezdržovali. Výstraha platí zejména za větrného počasí.

Další upozornění:

1.      Závodí se podle platných pravidel IRF. Výjimky z pravidel budou uvedeny na webových stránkách závodu a v pokynech.

2.      Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a sám zodpovídá za svou bezpečnost. Pořadatel nenese odpovědnost za případný úraz závodníka během závodu. Při prezentaci je nutné podepsat prohlášení, že se závodu účastníte na vlastní nebezpečí. Za účastníky mladší 18 let toto prohlášení podepíše jejich rodič nebo zákonný zástupce.

3.      Pořadatel neručí za žádné škody způsobené účastníky akce.

4.      Kromě nás bude v areálu ještě jedna skupina (výcvikový víkend se psy) – prosíme buďte tolerantní a ohleduplní.

Informace:

Na webu: https://www.kockogaining.blogspot.com/ nebo na mobilu: 728 475 220

Funkcionáři:

Ředitel závodu, stavba tratí: Nataša Richterová

Pohlavní rozhodčí: Jan Tojnar

 

Žádné komentáře:

Okomentovat