Rozpis-Kockogaining


Rozpis 1. Kočkogainingu

Pořádající orgán: Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu (ČAR)
Pořádající subjekt: Spolek vyznavačů Černé kočky
Datum: 11.–12. 5. 2024
Místo: Zbraslav u Brna, okres Brno-venkov, Česká republika
Centrum: Kynologický klub Zbraslav u Brna; GPS: 49.2146200N, 16.2832011E
Druh závodu a typ mapy: 2. závod ČAR série 2024. Vítězné týmy v open kategoriích získávají certifikát opravňující k bezplatnému startu na třetím závodě série, rogainingovém MČR 2024 (tým musí závodit ve stejném složení).
Dvouetapový rogaining dvojic, volitelné pořadí i počet navštívených kontrol.
  • Sobota 11. 5. denní pětihodinovka
  • Neděle 12. 5. denní tříhodinovka
Přihlásit se můžete i na jednotlivé etapy zvlášť, po domluvě akceptujeme i přihlášky jednotlivců či trojic (mimo soutěž).
Po oba dny poběžíte na stejném výtisku voděodolné speciálky pro rogaining (Pretex), formát A3, měřítko 1:30 000 až 1:35 000 (bude upřesněno v pokynech), e = 10 m, stav 04/2024.
Prostor závodu a terén: Mírně i nemírně zvlněné partie východní Křižanovské vrchoviny s hustou sítí dopravních komunikací a cest, s velkým množstvím vodních zdrojů a studánek, nadmořská výška 300–540 m. Prostor je vymezen obcemi Košíkov, Hluboké, Kralice nad Oslavou, Zastávka, Říčany, Říčky, Domašov (mezi silnicemi č. 23, 399 a dálnicí D1). Střední hustota osídlení. Krajina je místy zemědělsky využívána, sem tam se vyskytnou rozsáhlejší pole a louky.
Časomíra a systém ražení: Pro měření doběhového času bude použit systém SportIdent.
!!! Každý tým poběží s jedním SI čipem !!!
SI čip si můžete zapůjčit u pořadatele na prezentaci, nutno objednat v přihlášce. Půjčovné činí 70 Kč/ks.
!!! Při ztrátě čipu zaplatíte částku 1000,– Kč !!!
Způsob prokázání průchodu kontrolou bude upřesněn v popisech. Většinou budete do políčka průkazky, které odpovídá číslu kontroly, opisovat znak z fáborku či jiného objektu na kontrole. Použijte vlastní lihový fix.
Týmy a kategorie: Přihlásit se můžete do kategorií:
MO, WO, XO; MV, WV, XV a Černá kočka
M – tým tvoří výhradně muži,
W – výhradně ženy,
X – v týmu je alespoň jeden muž a alespoň 1 žena;
O – open – bez omezení věku,
V – veteráni – všem členům týmu musí být v den startu více než 40 let.
Černá kočka – pohlaví neomezeno, v den startu 1. etapy musí být účastníci starší než 18 let (se souhlasem zákonného zástupce lze udělit výjimku a nechat děti hrát pouze o Tatranky dle místního sortimentu).
V kategorii Černá kočka jsou týmy čtyřčlenné, ostatní týmy dvoučlenné (výjimky po domluvě s pořadatelem). Všichni členové týmu musí absolvovat celý závod pohromadě. Při vzdání kteréhokoli člena družstva se musí kompletní tým dostavit do cíle a závod společně ukončit.
Podmínky účasti: Všichni závodníci budou na prezentaci podepisovat prohlášení, že startují na vlastní nebezpečí. Za účastníky mladší 18 let toto prohlášení podepíše jejich rodič nebo zákonný zástupce. Stáhněte si příslušný formulář.
Doprava a parkování: Vlastními dopravními prostředky nebo hromadnou dopravou. Zaparkovat můžete přímo v centru závodu, parkovné 50 Kč za auto a den se platí na místě provozovateli areálu.
Ubytování: Prostřednictvím přihláškového formuláře si můžete objednat ubytování přímo v závodním centru, v ubytovně č. 2. Cena přespání na posteli ve vlastním spacáku činí 350 Kč/os. a noc, s povlečením za příplatek 50 Kč (47 postelí na 2-4 lůžkových pokojích, společné sociální zařízení, kuchyňka). V případě velkého zájmu negarantujeme samostatný pokoj, ale pokusíme se vyjít vstříc.
Na koho nezbyde postýlka, může si buď přímo na místě zaplatit přespání ve vlastním stanu či autě (ceny viz ceník), nebo si domluvit s pořadateli nouzové ubytování.
Pořadatelské jídlo: Zamluvili jsme pro vás stravování v restauraci areálu kynologického klubu, nutno objednat prostřednictvím přihláškového systému a zaplatit nejpozději do neděle 28. 4. 2024. Stravenky dostanete na prezentaci.
JídloNabídkaCena jídla
Páteční večeře● pečené kuřecí stehno, dušená rýže
● vepřová směs, americké brambory
120 Kč
Sobotní snídaně● švédský stůl110 Kč
Sobotní večeře● pořadatelský guláš (knedlík, chléb)0 Kč
Nedělní snídaně● švédský stůl110 Kč
Nedělní oběd● polévka, kuřecí řízek, brambory
● polévka, smažený sýr, hranolky, tatarka
140 Kč
Individuálně lze objednat i vegetariánskou nebo bezlepkovou stravu, máte-li zájem, volejte nebo pište pořadateli (kontakty viz odstavec Informace).
Přihlášky a startovné: Závodníci kategorie Černá kočka se přihlašují e-mailem, telefonicky nebo osobně pořadatelům (kontakty viz odstavec Informace).
Ostatní kategorie využijí on line přihláškový systém
Vaše přihláška je zaregistrována v okamžiku, kdy kontaktní osoba (první člen týmu v přihláškovém formuláři) obdrží potvrzení (reply).
Základní startovné za 1 osobu zaplacené do neděle 28. 4. 2024 24:00 hod.:
Obě etapySo denní 5HNe denní 3H
250 Kč150 Kč100 Kč
Zvýšené startovné za 1 osobu zaplacené od pondělí 29. 4. 2024 až do skončení prezentace (omezeně jen dle možností pořadatele):
Obě etapySo denní 5HNe denní 3H
350 Kč200 Kč150 Kč
Případné přihlášky nepárových týmů, (jednotlivci, trojice…), pořešíme po e-mailu nebo telefonicky. Máte-li zájem startovat v kategorii Černá kočka a nemáte celé 4členné družstvo (nebo jste jednotlivec), nahlaste se také pořadatelům – pokusíme se týmy vhodně doplnit.
Způsob platby: Vložné, tj. souhrnnou částku za startovné, objednané jídlo, ubytování, popř. půjčovné za čipy, zašlete prosím bankovním převodem na účet Spolku vyznavačů Černé kočky, vedený u Raiffeisenbank pod číslem: 523144003/5500
Jako variabilní symbol platby uvádějte prosím ID vašeho týmu, které naleznete v mailu potvrzujícím přijetí vaší přihlášky (přijde pouze kontaktní osobě týmu, tj. první přihlášené osobě).
V případě pozdní platby předložte na prezentaci kopii dokladu o zaplacení.
Program akce:

Pátek 10. 5. 2024:
18:00 – 22:00 – prezentace v centru
18:00 – 22:00 – testovací kolo hry Černá kočka (pro zájemce)

Sobota 11. 5. 2024:
9:00 – 9:45 – prezentace v centru
10:00 – začátek výdeje map a popisů pro pětihodinovku, všechny kategorie!
10:30 – stručné připomenutí pravidel hry Černá kočka (pro zájemce)
10:45 – nástup do startovního koridoru, nulování a kontrola SI čipů
11:00 – hromadný start pětihodinovky
16:00 – konec pětihodinového závodu
Následuje narozeninová oslava, výukový kurz hry Černá kočka a volná zábava.

Neděle 12. 5. 2024:
9:45 – nástup do startovního koridoru, nulování a kontrola SI čipů
10:00 – start tříhodinového závodu, všechny kategorie
13:00 – konec tříhodinového závodu
13:30 – předpokládaný začátek vyhlašování vítězů

Průběh závodu a hodnocení:

Dostanete jednu mapu na oba dny, kontroly v ní budou označeny číslem, kterému v popisech přiřadíme bodovou hodnotu (od 30 do 90 bodů). Sami si určíte počet i pořadí navštívených kontrol, a je na vás, zda je navštívíte v sobotu nebo v neděli. Jedna každá kontrola se vám ale bude počítat pouze jednou.

Při překročení časového limitu budeme za každou započatou minutu zpoždění odečítat 20 bodů. Při zpoždění vyšším než 30 minut získá tým v etapě 0 bodů. Za vynechanou etapu započítáme týmu 0 bodů a 0 minut.

Speciální pravidla pro kategorii Černá kočka:
Doporučujeme domluvit si hráčské čtveřice předem (v rámci možností mohou být doplněny i pořadateli). V týmu musí být alespoň jeden hráč důvěryhodný a znalý pravidel Kočky, který bude na průběh hry dohlížet (o důvěryhodnosti rozhodují pořadatelé). Hrát lze pouze v závodním centru. Za každou dohranou hru Kočky, (tzn. po dosažení 100 trestných bodů alespoň jedním z hráčů), v průběhu časového limitu obou etap, se týmu započítá 100 bodů. Nedokončené hry se nezapočítávají. Vyčtení balíčku karet provede rozhodčí v cíli (kontrola podpisů všech hráčů na kartě, popř. cechu z hospody). Body získané karbanem se po skončení závodu vynásobí počtem kontrol navštívených během obou etap, zvýšeným o jednotku. I tady se jakákoliv kontrola počítá pouze jednou za víkend, a každá započatá minuta překročení časového limitu znamená odečet 20 bodů. Zahoďte karty včas.
Příklad:
Odehrajete jednu dokončenou Kočku v sobotu a jednu v neděli, k tomu dohromady za oba dny navštívíte 3 kontroly. Za Kočku jste získali 200 bodů, za 3 kontroly 3 body, připočteme 1 bod navíc a vynásobíme:
200 * 4 = 800 bodů. To je váš bodový zisk za celý závod.

Vyhlášení vítězů:

V každé kategorii budeme vyhlašovat tři nejlepší dvojice s nejvyšším celkovým bodovým ziskem za obě etapy. V případě rovnosti bodů rozhoduje nižší dosažený časový součet.

Povinná výbava:
  • SI čip
  • lihový fix
  • v kategorii Černá kočka vlastní balíček karet (pikety), tužka a papír na zapisování, hotovost na zaplacení v případě prohry v Černé kočce
Upozornění:
  • Závodí se podle platných pravidel IRF. Výjimky z pravidel budou uvedeny na webových stránkách závodu a v pokynech.
  • Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a sám zodpovídá za svou bezpečnost. Pořadatel neručí za žádné škody způsobené účastníky akce.
Informace: Na webu: https://kocko.rogaining.cz/, na e-mailu: natasa.richterova@seznam.cz nebo na mobilu: 728 475 220
Funkcionáři: Ředitel závodu, stavba tratí: Nataša Richterová
Pohlavní rozhodčí: Jan Tojnar
Schvalovací doložka: Rozpis byl schválen Prezidiem ČAR v březnu 2024.

Žádné komentáře:

Okomentovat